Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Atkuriant Lietuvos kariuomenę, buvo kuriama ir karinė oro erdvės kontrolės sistema. 1992 m. sausio 2 d. įkurta Krašto apsaugos ministerijos Aviacijos tarnyba su jai pavaldžiu Radiolokacinio aprūpinimo skyriumi, vadovaujamu plk. ltn. Vytauto Pacevičiaus. Jo iniciatyva 1992 m. balandžio 27 d. Aviacijos tarnybos Radiolokacinio aprūpinimo skyriaus specialistai Vilniaus oro uoste, naudodami Civilinės aviacijos radiolokacinę įrangą, pradėjo pirmąjį oro erdvės stebėjimo kovinį budėjimą. Ši data minima kaip Karinių oro pajėgų (KOP) Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos (OESKV) įkūrimo data.
1996 m. įkūrus KOP Oro erdvės kontrolės bazę kaip atskirą dalinį, pirmuoju vadu buvo paskirtas plk.ltn. Antanas Rimšelis, vadovavęs daliniui iki 2000 m.

 

Pavadinimų kaita:


1992-01-02 - 1993-03-01 ─ Aviacijos tarnybos Radiolokacinio aprūpinimo skyrius;
1993-03-01 - 1996-01-01 ─ Karinių oro pajėgų Oro erdvės kontrolės tarnyba;
1996-03-01 - 1997-07-22 ─ Karinių oro pajėgų Oro erdvės kontrolės bazė;
1997-07-22 - 1999-05-13 ─ Karinių oro pajėgų Radiotechninė bazė;
1999-05-13 - 2000-07-20 ─ Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo valdyba;
Nuo 2000-07-20 ─ Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba.

 

Dabartinis OESKV štabas įkurtas 1996 m. kovo 1 d. Kaune, Kampiškių g. 19, tame pačiame pastate, kuriame 1935 - 1940 m. veikė Lietuvos kariuomenės Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės štabas.
Dabartinė oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema buvo kuriama iš Rusijos kariuomenės perimtose radiolokacinėse pozicijose formuojant radiolokacinius postus (RLP), įsigyjant pirmuosius naudotus radiolokatorius.

 

Vystant oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą buvo įrengiami ir nauji radiolokaciniai postai:


I RLP - 1993 m. gegužės 17 d. buvo pradėtas budėjimas. Pirmasis posto vadas - vyr. ltn. A. Marcinkevičius.
II RLP - 1993 m. kovo 17 d. perimtas iš Rusijos kariuomenės. Pirmasis posto vadas - kpt. A. Akučka.
III RLP - 1993 m. liepos 22 d. į tarnybą buvo priimti pirmi kariai. Pirmasis posto vadas - vyr. ltn. A. Kvietkus.
IV RLP - 1997 m. gruodžio 17 d. pradėtas budėjimas naujai pastatytame poste. Pirmasis posto vadas - vyr. ltn. V. Ramaneckas.
V RLP - 1997 m. spalio 7 d. pradėtas budėjimas. Pirmasis posto vadas - kpt. V. Olonovas. 2010 m. sausio 27 d. buvo atnaujintas. Posto rekonstrukcija truko pusantrų metų: buvo atnaujintas pastatas ir jo patalpos, ryšių infrastruktūra, sutvarkyta teritorija.
VI RLP - 2000 m. rugpjūčio 2 d. pradėtas budėjimas. Pirmasis posto vadas - vyr. ltn. A. Bojevikas.
VII RLP - 2004 m. spalio 14 d. buvo priimtas iš statybininkų. 2007 m. išformavus I RLP, šis postas buvo pervadintas Pirmuoju.

 

Technika:

 

JAWOR 2M - radiolokatorius gautas 1996 m. iš Lenkijos. Lietuvoje naudotas 1997 - 2002 m.
KOREN AS - radiolokatorius Lietuvoje naudotas 1995 - 2002 m. 12 mėn.
P 18 - radiolokatorius 1997 - 2018 m.
P 37 - radiolokatorius Lietuvoje naudotas 1997 - 2014 m.
P 40 - radiolokatorius Lietuvoje naudotas 1997 - 2014 m.
PRV 16 - radiolokatorius Lietuvoje naudotas 1999 - 2008 m.
PRV 11 - radiolokatorius Lietuvoje naudotas 1999 - 2008 m.
TRML-3D/32 - nuo 2005 m. 05 mėn. pradėti naudoti nauji vidutinio aptikimo nuotolio radiolokatoriai. Jie naudojami iki šiol.

Ilgo nuotolio radarai - naudojami nuo 2018 m.

 

2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos pirmojo radiolokacinio posto (Prienų rajonas) teritorijoje buvo surengta iškilminga kapsulės įkasimo ceremonija. Ji skirta pažymėti karinės infrastruktūros, reikalingos naujiems tolimo aptikimo nuotolio radiolokatoriams įrengti trijuose radiolokaciniuose postuose, statybų pradžią ir įamžino vieną svarbiausių Lietuvos oro gynybos stiprinimo momentų bei svarų indėlį į bendrą NATO oro erdvės saugumo užtikrinimą.

 

  

 

Nuo 2018 m. gruodžio 4 d.  oro erdvės stebėjimą pradėta vykdyti su dviem NATO šalies gamintojo tolimojo siekio trijų dimensijų (3D) radarais Antaveršyje (Prienų r.) ir Degučiuose (Šilutės r.). Nauja radiolokacinių postų infrastruktūra ir radarai yra didžiausias iki šiol Lietuvos indėlis, plėtojant tiek nacionalinius, tiek NATO kolektyvinės gynybos pajėgumus. Planuojama, kad šie Lietuvos oro erdvės stebėjimui ir gynybai svarbūs radiolokaciniai postai Antaveršyje ir Degučiuose visišką operacinį pajėgumą pasieks 2019 metais. Daugiau nei dešimtmetį trunkantį oro erdvės stebėjimo modernizavimo projektą Krašto apsaugos ministerija vykdo kartu su NATO Ryšių ir informacijos agentūra (angl. NATO Communications and Information Agency, NCIA) ir NATO Paramos agentūra (angl. NATO Support Agency, NSPA). Planuojama, kad nuo 2017 m. pradėtas atnaujinti Lietuvos karinių oro pajėgų radiolokacinis postas Ceikiškių k. (Ignalinos r.) visišką operacinį pajėgumą pasieks 2020 metais.

 

 

  

 

 

Kovinė vėliava:

 

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vadui pulkininkui leitenantui Dariui Kapūstai įteikė kovinę vėliavą.

 

   

 

Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos kovinės vėliavos centrinėje dalyje vienoje pusėje vėliavos centre įkomponuota Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos emblema, kitoje - Vytis. 

 

OEKC IR BVPC

 

1993 m. KOP vadavietėje įkurtas Nacionalinis oro erdvės kontrolės ir gynybos centras, vėliau pavadintas Oro erdvės kontrolės centru (OEKC).
1998 m. balandžio 18 d. Rygoje pasirašyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriausybių sutartis dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo sistemos (BALTNET) sukūrimo.
Intensyviai vystant ir plėtojant Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo sistemos projektą, buvo parengti teisiniai BALTNET dokumentai, pasirašytas Danijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministerijų tarpusavio supratimo memorandumas dėl karinio personalo mokymo.


Šio projekto įgyvendinimui kai kurios užsienio šalys suteikė materialinę pagalbą:

• JAV padovanojo kompiuterinę įrangą, įdiegtą Oro erdvės kontrolės ir Regioniniame oro erdvės stebėjimo koordinavimo centruose;
• Norvegija, Danija ir JAV organizavo kursus BALTNET personalui mokyti;


Nuo 2000 m. pradžios visu pajėgumu pradėjo veikti Regioninis oro erdvės stebėjimo koordinavimo centras (ROESKC), įkurtas vadovaujantis BALTNET projektu. Šiame centre tarnavo visų trijų Baltijos šalių - Estijos, Latvijos ir Lietuvos - kariai. 2004 m. kovo mėnesį, įstojus Lietuvai į NATO, OEKC buvo dislokuotas Norvegijos orlaivių valdymo vienetas (ACU), kurio pagrindinė užduotis - vykdyti greitojo reagavimo įgulų veiksmų koordinavimą, reaguojant į Lietuvos oro erdvės ar oro erdvės naudojimo taisyklių pažeidimus.
Nuo 2005 m. vidurio, trims Baltijos valstybėms įsigijus ir instaliavus naikintuvų valdymui reikalingą įrangą, Norvegijos ACU buvo perdislokuotas į Norvegiją, o NATO naikintuvų, vykdančių oro policijos misiją Baltijos regione, valdymą ir toliau vykdė misiją vykdančių šalių kariai padedami Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistų.
Nuo 2007 m. sausio mėn. ROESKC centro pagrindu buvo įsteigtas Bendras valdymo ir pranešimų centras BVPC (CRC - Control and Reporting centre). BVPC yra trijų Baltijos valstybių karinis vienetas, kuris vykdo NATO oro gynybos operacijų funkcijas Baltijos šalių regione. Norvegijos ir Vokietijos karinių oro pajėgų specialistams parengus naikintuvų valdymo operatorius Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariai nuo 2008 m. spalio mėn. pilnai perėmė NATO naikintuvų, vykdančių oro policijos misiją Baltijos regione, valdymą.

BVPC kas dveji metai vadovauja vienas iš trijų Baltijos valstybių atstovas, o kitų dviejų valstybių atstovai atlieka jo pavaduotojų funkcijas. BVPC tarnaujantis personalas turi gerai mokėti anglų kalbą bei sugebėti eksploatuoti sudėtingą kompiuterinę ir ryšių techniką.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-12-11
Sprendimas: Fresh Media