Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras

  

 


Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro funkcija – užtikrinti įtemptą, realistišką vienetų rengimo aplinką, pagrindinį dėmesį skiriant bataliono lygiui, siekiant ugdyti kompetentingus vadus ir karius, sugebančius pasiekti sėkmę šiuolaikiniame mūšio lauke, užtikrinti operacinę aplinką, kurioje kariniai vienetai būtų rengiami pasiekti nustatytą kovinės parengties lygį ir gebėtų kovoti prieš lanksčiai mąstančias, įvairiapusiškas priešininkų pajėgas.  

     

Kovinio rengimo grupė  – vykdo Lietuvos kariuomenės vienetų kolektyvinį rengimą ir karių bei darbuotojų individualųjį rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą.

Kolektyviniam rengimui užtikrinti KRG dalyvauja LK dalinių organizuojamų pratybų planavimo bei vykdymo procese. Taip pat organizuoja stebėtojų parengimą pratybų vertinimui, vykdo pratybų stebėjimą ir kontrolę vadovaujantis pratybų organizaciniais dokumentais bei saugumo instrukcijomis. Vykdo pratybų stebėjimo aptarimus, teikia rekomendacijas treniruojamam padaliniui. Pratybų metu vykdo situacinių pajėgų valdymą, saugumo pratybose kontrolę, organizuoja pratybų aptarimus, apibendrina įgytą patirtį („išmoktas pamokas“).

Pratybose dalyvaujančių karių objektyvaus vertinimo užtikrinimui į pagalbą yra pasitelkiama Universali integruota lazerinė mūšio sistema  (UILMS) (angl. – MILES Multiple integrated laser engagement system) bei Mokomoji mūšio valdymo sistema  (angl. I-HITS – Initial Homestation Integrated Training System). Šios sistemos pagerina vertinimo kokybę bei eliminuoja žmogiškųjų klaidų atsiradimą.

 

Individualus karių rengimas taip pat įeina į KRG atsakomybės ribas. Šiai funkcijai užtikrinti KRG personalas organizuoja kursus kariams ir civiliams darbuotojams, kurie išvyksta tarnauti į tarptautinius štabus bei vykdo kitas misijas tarptautinėse operacijose. Be to, KRG organizuoja Šaudymo vadovų kursus, organizuoja konsultacijas bei seminarus įvairių šaudymo pratimų atlikimo klausimais.

                             Šiuo metu visuomenėje yra ypač aktualūs aplinkos apsaugos klausimai. Todėl KRG suteikia KAS kariams ir darbuotojams žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų užtikrinti aplinkos apsaugos veiklą tiek kariniuose daliniuose, tiek veikiant kartu su sąjungininkais tarptautinių misijų rajonuose. Bendradarbiaujama karinės ekologijos klausimais su NATO, ES ir kitų šalių gynybos pajėgų kariais bei darbuotojais.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-06-16
Sprendimas: Fresh Media