Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Budėjimas NATO greitojo reagavimo pajėgose

 

NRF-2015

 2015 metais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos budėti šiame NATO vienete delegavo LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono I-ąją pėstininkų kuopą ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didižiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos Civilių ir karių bendradarbiavimo specialistų būrį, iš viso apie 160 profesionalų ir 20 karių savanorių.

 

 

2014 metais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kariai NATO greitojo reagavimo pajėgose (angl. NATO Response Force, NRF) nebudėjo. Reikia pažymėti, kad Sausumos pajėgų kariai budėjimų NRF metu aktyvuoti nebuvo. 

                     

Pirmą kartą NRF buvo panaudotos 2005 m. nuo žemės drebėjimo nukentėjusiame Pakistane. Tada budėjęs Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Vandenvalos vienetas - technika ir kariai - buvo perkeltas įnukentėjusią nuo žemės drebėjimo Pakistano Arjos provinciją.
            

NRF-2013
2013 m. NRF budėjo apie 200 Lietuvos karių iš Karinių oro, Sausumos ir Specialiųjų operacijų pajėgų. SP indėlis į NRF-2013 - Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos 1-asis Sprogmenų neutralizavimo būrys ir LDK Algirdo bataliono 2-oji mechanizuotoji pėstininkų kuopa - viso per 140 karių. Sprogmenų neutralizavimo būrys buvo sudarytas iš dviejų skyrių ir valdymo grupės. Prireikus, išminuotojai būtų atlikę standartinių ir improvizuotų sprogmenų neutralizavimo operacijas, užterštos vietovės žvalgybą ir valymą nuo sprogmenų. Algirdo bataliono 2-oji kuopa NRF-2013 aktyvavimo atveju buvo pasirengusi atlikti pajėgų apsaugos funkcijas.

               
2012 m. SP kariai budėjimų NRF nevykdė. NRF sudėtyje 2012 metais budėjo apie 160 karių iš kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų (Specialiųjų operacijų, Karinių oro pajėgų ir Logistikos valdybos).
          

NRF-2011
Visus 2011 metus budėjimą NRF-2011 sudėtyje vykdė Lietuvos kariuomenės Pajėgų apsaugos kuopa, sudaryta iš daugiau nei 100 Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių.

              
NATO vadovybei priėmus sprendimą aktyvuoti pajėgas, lietuvių apsaugos kuopa būtų buvusi atsakinga už NATO Jungtinės pajėgų vadavietės apsaugą, taip pat už kontroles punkto procedūras, vadovybės konvojavimą, logistinių padalinių eskortavimą, taip pat bus pasirengusi malšinti dislokacijos vietoje galinčias kilti riaušes.

           
Iki 2011 m. budėjimo NRF trukmė būdavo 6 mėnesiai, bet vykdant NATO reformą ir pakeitus NATO greitojo reagavimo pajėgų koncepciją, nuo 2011 metų budėjimai šiose pajėgose trunka po 12 mėnesių.

           
NRF-15
NRF-15 logo2010 m. II pusmetį NRF penkioliktoje pamainoje (NRF-15) budėjo Lietuvos kariuomenės Išminavimo būrys, sudarytas iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo specialistų, turinčių didelę patirtį tarptautinėse misijose Afganistane ir Kosove. Būrys budėjimą vykdė savo nuolatinėje dislokacijos vietoje Kaune. Būrį aktyvavus, jis būtų veikęs kaip Lenkijos Išminavimo (angl. Explosive Ordnance Disposal, EOD) kuopos sudėtinė dalis.

EOD  EOD

                J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo specialistai pratybose
Nuotr. iš JVIB archyvo

           
NRF-14
2010 m. I pusmetį NRF keturioliktoje pamainoje (NRF-14) budėjo trišalis Lietuvos, Estijos ir Latvijos Baltijos batalionas. Trišalis Baltijos batalionas suformuotas 2007 m. rugsėjo mėn., jam vadovavo Lietuva. Baltijos batalioną sudarė Estijos ir Lietuvos kariniai padaliniai ir Latvijos štabo kariai. SP šiam batalionui buvo dedikavusios kuopos dydžio padalinį ir štabo personalą iš LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, viso apie pusantro šimto karių.
              

Strong Shield 2008 NRF-14,  
  NRF-14

Baltijos bataliono (NRF-14) kariai paratybose"
vyr. srž. Nerijaus Vito nuotr.


             

Bendrai apie NRF
Sprendimas sukurti NRF (angl. NATO Rersponce Forces) - NATO greitojo reagavimo pajėgas, buvo priimtas Prahoje 2002 metais per NATO viršūnių susitikimą. NRF koncepcija pradėta realizuoti 2003 m., o pirminius operacinius pajėgumus pasiekė 2005 m. NRF sukūrimas - pirmas žingsnis kuriant naują NATO, galinčią efektyviai ir laiku reaguoti į visų tipų grėsmes. NATO greitojo reagavimo pajėgos turi integruotus ir absoliučiai sąveikius sausumos, oro, jūrų pajėgumus, vadovaujamus vieningos karinės vadovybės. Prireikus šios pajėgos per trumpą laiką gali būti perdislokuojamos į bet kurį pasaulio tašką ginti kolektyvinį Aljanso saugumą. NRF gali vykdyti visų tipų misijas, pradedant aukšto intensyvumo kovos veiksmais priešo teritorijoje, antiteroristiniais, krizių valdymo veiksmais, baigiant humanitarinėmis ar gyventojų evakavimo užduotimis. NRF sukūrimas nereiškia, kad jos bus vienintelės NATO operacinės pajėgos, tiesiog jos dėl aukšto pasirengimo (į įvykio vietą pradedamos perdislokuoti per 5-30 dienų.) NATO operacijos vietoje bus pirmosios ir veiks tol, kol atvyks papildomi NATO šalių pajėgumai.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-12-09
Sprendimas: Fresh Media