Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Pulkas1919 m. gegužės 12 dieną karininkas Jurgis Kubilius, tuometinio krašto apsaugos ministro pavedimu Ukmergėje pradėjo kurti karinį vienetą, kuris netrukus po suformavimo buvo pavadintas Ukmergės batalionu. J. Kubilius tapo šio bataliono vadu. Bataliono kariai kovojo su bolševikais Salako, vėliau Zarasų krašte, prie Turmanto ir Kaukonių.

1919 m. gruodžio 10 dieną batalionas performuotas į 8-ąjį pėstininkų pulką.

1920 m. vasario 16 dieną pulkas pavadintas 8-uoju pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulku.

1923 m. balandžio 29 dieną pulkas persikėlė į Šiaulius.

1929 m. liepos 29 d. pulkui įteikta vėliava su įrašu "Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums".

1940 m. Sovietams okupavus Lietuvą, pulkas, kaip ir visa kariuomenė, buvo okupantų likviduotas.

1992 m. sausio 2 dienos LR KAM įsakymu įkurtas Kunigaikščio Vaidoto atskirasis motodesantinis batalionas, ši data laikoma bataliono įkūrimo diena.

1992 m. liepos 20 dieną LR KAM įsakymu Nr.531 batalionas pavadintas „Geležinio vilko” 1-osios lauko kariuomenės brigados Šiaulių motodesantinių batalionu.

1994m. gegužės 2 dieną batalionas pavadintas Kauno kunigaikščio Vaidoto motorizuotuoju pėstininkų batalionu.

1995 m. gegužės 19 dieną batalionui įteikta kovinė vėliava, kurioje įrašytas prieškario Kauno kunigaikščio Vaidoto 8-ojo pėstininkų pulko šūkis „Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums”.

1999 m. gruodžio 1 dieną batalionas buvo pervestas į Vakarų karinės apygardos sudėtį.

2003 m. liepos 1 dieną batalionas buvo pervestas Logistikos valdybos vado žinion.

2003 m. rugpjūčio 14 dieną patvirtinti bendrosios paramos logistikos bataliono struktūra ir etatai.

2003 m. rugsėjo 9 dienos batalionas reorganizuotas į tiesioginės paramos logistikos batalioną.

2003 m. gruodžio 22 dienos Kunigaikščio Vaidoto batalionas perdislokuotas į Ruklos miestelį.

2006 m. birželio 20 dieną batalionas į atsargą palydėjo paskutinę pradinės privalomosios karinės tarnybos karių laidą, su kuriais iškilmingai atsisveikino. Pažangiausi kariai buvo apdovanoti padėkos raštais, suvenyrais.

2009 m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas pakeitė pavaldumą ir priskirtas Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas". Taip pat įkurta II tiesioginės paramos kuopa (II TPK), kuri dislokuota Karaliaus Mindaugo mechanizuotame pėstininkų batalione Panevėžyje. Naujoji kuopa vykdys logistinę paramą ir bus atsakinga už Mindaugo mechanizuotajam pėstininkų batalionui skirto maisto, degalų ir šaudmenų atsargų sandėliavimą ir transportavimą, taip pat įrangos ir technikos remontą, užtikrins karių maitinimą.

2012 m. kunigaikščio Vaidoto TPLB rearganizuotas į kunigaikščio Vaidoto mechanizuotąjį pėstininkų batalioną.

2014 m. balandžio 26 d. Vaidoto MPB pirmąjį kartą dislokuota Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės karių kuopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

2019-10-11 Karių priesaika
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media