Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Funkcijos ir uždaviniai

 

 

 

 

Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės tikslas-

Parengti rinktinės karius ir iš jų suformuotus vienetus Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

 

 

 

 

 

 

Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės uždaviai:

 

 1. rengti karius savanorius ir iš jų suformuotus karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai bei priimančiosios šalies paramos teikimui;

 2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;

 3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;

 4. teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

 5. dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą. 

         Įgyvendindama 1 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant valstybės karinės gynybos planus;

 2. užtikrina valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą;

 3. organizuoja Rinktinės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgos teikimui.

  Įgyvendindama 2 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;

 2. nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;

 3. organizuoja karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;

 4. organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;

 5. bendradarbiauja su KAS institucijomis ir vienetais karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių kovinio rengimo ir kitais klausimais;

 6. administruoja karius savanorius: priima juos į tarnyba ir atleidžia iš jos, skiria į pareigas, perkelia ir atleidžia iš jų;

 7. ugdo Rinktinės karius, sudaro tinkamas jų tarnybos sąlygas;

 8. užtikrina įstatymų, kitų teisės aktuose nustatyta tvarka, organizuoja jo tinkamą priežiūrą, efektyvų ir taupų naudojimą pagal paskirtį;

 9. valdo patikėtą turtą teisės aktuose nustatyta tvarka, organizuoja jo tinkamą priežiūrą, efektyvų ir taupų naudojimą pagal paskirtį;

 10. teikia pasiūlymus Pajėgoms dėl jų biudžeto tikslinimo ir papildomų lėšų skyrimo;

 11. prisideda rengiant investicinius projektus;

 12. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos visuomene, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;

 13. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

  Įgyvendindama 3 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia Rinktinės karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;

 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

  Įgyvendindama 4 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant taikos meto užduočių (toliau-TMU) planus;

 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinėje;

 3. organizuoja ir kontroliuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;

 4. skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų sudarytus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

  Įgyvendindama 5 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. vykdo kandidatų į savanorių pajėgas ir tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą;

 2. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas, kuriomis siekiama ugdyti jaunuolių patriotinę savimonę ir sudominti juos karine tarnyba.

   

   


 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-09-15
Sprendimas: Fresh Media