Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias gimė 1911 m. Valmonių k., Panevėžio apskr. 1931 m. išėjo į kariuomenę. Baigęs privalomąją karinę tarnybą, pasiliko liktiniu. Jam buvo suteiktas viršilos laipsnis. Tarnavo Vievyje ir Kaišiadoryse. Vokiečių okupacijos metais buvo geležinkelio apsaugos policininkas Kaišiadoryse. 1944 m. vasario 5 d. įstojo į Vietinę rinktinę ir tarnavo joje iki išformavimo. Sovietams okupavus Lietuvą, 1944 m. liepos mėn. kartu su šeima apsigyveno Janionių k., Musninkų vlsč., Ukmergės apskr. Suorganizavo partizanų būrį; jame liepos pabaigoje jau buvo apie 200 kovotojų, veikė Ukmergės ir Trakų apskrityse. Rugsėjo mėn. savo partizanų būrį pavadino Didžiosios Kovos rinktine. Yra žinoma, kad J.Misiūnas su savo būriu nuolat keliavo iš valsčiaus į valsčių, klaidino priešą ir priimdamas naujus kovotojus. Nevengė susidūrimų su priešu, naikino sovietų valdžios įstaigas ir aktyvistus. 1945 m. sausio 15 d. susitikęs su LLA Vilniaus apyg. štabo atstovu Mykolu Karecku-Serbentu, Didžiosios kovos apygardos partizanų junginį perorganizavo į 5-ąjį LLA rajoną. Nuo 1945 m. vasario 15 d. jam vadovavo M. Kareckas. J. Misiūnas tapo vado pavaduotoju, štabo ir štabo operatyvinio skyriaus viršininku. Štabas buvo Čiobiškio vaikų prieglaudoje Musninkų vlsč. 1945 m. vasario mėn. 5-asis LLA rajonas buvo pavadintas 5-ąja LLA apygarda. Jos vadu, 1945 m. balandžio 14 d. žuvus M. Kareckui-Serbentui, tapo J. Misiūnas. 1945 m. gruodžio 1 d. 5-oji LLA apygarda pavadinta Didžiosios Kovos apygarda, įsteigtos dvi rinktinės: „A" - Trakų aps. ir „B"- Ukmergės aps. J. Misiūnas buvo sumanus, reiklus sau ir bendražygiams, nesutrikdavo sudėtingiausiose situacijose. Fiziškai labai stiprus, apie 2 metrų ūgio vyras. Rūpinosi savo  kovotojų ir gyventojų švietimu. 1944-1946 m. apygarda leido laikraštėlius „Tikruoju keliu", „Žalia giria" ir „Nepriklausoma Lietuva". Tačiau, kaip ir daugelio partizaninio karo vadų, „Žaliojo Velnio" likimą nulėmė išdavystės bei čekistų provokacijos.

 

1991 sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-958 Po SKAT Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo priėmimo (Vilnius) pradėjo kurtis Vilniaus rinktinė. Vilniaus SKAT rinktinės kūrimosi pradžia laikoma 1991-ųjų metų kovo 1 diena kai buvo patvirtinti pirmieji Rinktinės karių etatai. Savanoriai nuo 1991 metų mokėsi Rinktinėje, SKAT mokymo centre, (vėliau VMC), Vytauto Bulvičiaus mokymo centre, Jono Žemaičio karo akademijoje, kitų šalių karo mokyklose ir akademijose.

 

1991 m. pabaigoje Vilniaus SKAT rinktinėje buvo 51 etatinių ir 1260 eilinių savanorių. Šiuo metu KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės sudėtyje yra virš 60 profesinės karo tarnybos karių ir apie 1000 karių savanorių.

Vilniaus rinktinėje pirmieji pradėjo tarnauti: rinktinės vadas Romualdas Katinas, Jurgis Dapšys, Valentinas Guršnys, Vaclovas Juknevičius, Artūras Majauskas, Antanas Aleksandravičius, Rimantas Beneševičius, Darius Užkuraitis, Gintautas Akelis, Antanas Kanapienis, Rima Kerulienė, Juozas Adomas Zaramba, Valdas Vitas, Dalius Tolutis, Tomas Gintila, Remigijus Jukna, Raimundas Sokolovas, Nerijus Bražėnas.

 

Vilniaus rinktinės savanoriai gynė Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir Televizijos bokštą, vykdė įvairias Vyriausybės užduotis: 1991-1992 m. saugojo svarbius strateginius objektus, 1991-1993 m. blokavo Rusijos kariuomenės dalinius Vilniaus apskrityje.

   

 Foto: iš rinktinės archyvo

  Foto: iš rinktinės archyvo

 Foto: iš rinktinės archyvo

 

1993 metais vykdė įvairias užduotis Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą metu.

Pagrindinės rinktinės užduotys buvo vykdyti teritorinę krašto gynybą. Didžiausias dėmesys buvo skirtas taktikai, ginkluotei, inžineriniam parengimui, ryšiams, medicinai ir t.t.

 

Nuo 1993 m. kovo iki 2003 m. liepos mėnesio KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė vykdė jaunuolių šaukimą į Lietuvos kariuomenę ir atliko mobilizacijos administravimo funkcijas.

   
   Foto: iš rinktinės archyvo 

 Foto: iš rinktinės archyvo

 

 Foto: iš rinktinės archyvo

 

1996 m. Rinktinė Vilniaus mieste turėjo 2 batalionus po 3 kuopas, Trakų rajone 1 batalioną iš 4 kuopų ir Ukmergės, Širvintų, Švenčionių bei Šalčininkų rajonuose po 1 kuopą savanorių.

 

 

1999 m. sausio 15 d. Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vilniaus apskrities teritorinės gynybos rinktinei suteikė Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vardą.

2003 metų vasarą Ukmergės RTG 84 bataliono kariai savanoriai padėjo gelbėti žmones sprogus AB"Ukmergės gelžbetonis" gamyklos cechui.

 

2003 m. Pirmą kartą Rinktinės kariai savanoriai dalyvavo mokymuose "Gintarinė viltis".

Tarptautiniai mokymai bei pratybos "Gintarinė viltis 2005", "COOPERATIVE BEST EFFORT", "BALTIJOS LAPĖ", Rinktinės kariams ir kariams savanoriams jau tampa įprasta kasdienybe

 

2004 m. metų pradžioje, Lietuvos Respublikai kovo 29 d. įstojus į NATO, Krašto apsaugos savanorių pajėgos atsisakė teritorinės gynybos ir perėjo prie kolektyvinės gynybos. Rinktinė pradėjo ruoštis naujoms paramos civilinėms organizacijoms ekstremalių situacijų atveju užduotims, įsijungė į taikos palaikymo operacijas, tarptautines misijas.

 

2005 m. Rinktinės kariai, kariai savanoriai dalyvavo: Lietuvos vėliavos dienos minėjime Vilniuje ant Gedimino kalno, Vilniaus oro uosto apsaugos perdavime VRM Vidaus tarnybos II pulkui ceremonijoje, kituose valstybinių švenčių dienų renginiuose, vykdė kitas patikėtas funkcijas, o taip pat KFOR-12 būrio palydėtuvės į misiją. Tarptautinėse pratybose "Cooperative best effort" Ukrainoje. Teikė paramą Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro stovyklai "Tylioji pasaka". Dalyvavo Kalėdiniame renginyje Trakų ir Lentvario vaikų globos namuose.

  

Foto: K. Gruodžio

Foto: K. Gruodžio

2006 m. pagal KAM ministro 2006-06-16 įsakymą P-620 Rinktinės vado pareigas pradeda vykdyti mjr. Gediminas Macijauskas (dabar plk.)

(Foto: K. Gruodžio)

 

2006 m. Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose "BALTIC SPIRIT" Klaipėdoje, Rinktinės karių ir karių savanorių pagrindu suformuotas būrys išlydimas į Kosovo respubliką (KFOR-15).

Rinktinės kariai dalyvavo tarptautinėse mokymuose "MAPLE ARCH 2006" Rukloje, Katedros aikštėje buvo minima Lietuvos kariuomenės ir visuomenės dienos šventė, Siuntiniu artimųjų siuntimas kariams tarnaujantiems PAG-4 sudėtyje, susitikimuose su Vilniaus apskrities vaiku globos namais ir kt.

 

2007 m. Rinktinės štabo dislokacijos vieta perkeliama iš Didlaukio g. 69 B, Vilnius į Kapsų g. 44, Vilnius.

 

2007 m. Rinktinės kariai Utenoje organizavo KASP XVII sporto žaidynes, kuriose tradiciškai dalyvavo ir rungėsi visų Krašto apsaugos savanorių padalinių kariai ir kariai savanoriai, bei svečiai iš kitų šalių.

 

2008 m. rinktinės štabo dislokacijos vieta perkeliama į Visorius, Gedimino štabo bataliono teritoriją. Per šiuos metus Rinktinės kariai ir kariai savanoriai dalyvavo ir vykdė jai patikėtas užduotis ir funkcijas.


2008 m. sausio 17 d. Vilniuje ir Kauno miestuose vyksta KASP 17-ųjų įkūrimo metinių minėjimas. KASP rinktinių vėliavininkų kardai perduodami saugoti ir eksponuoti Lietuvos karininkų ramovei. 

 

2008 m. vasario 16 d. rinktinė dalyvauja Valstybės atkūrimo dienos minėjime Vilniuje, o  kovo 6 d. Kauno karininkų ramovėje buvo minima KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 17-ųjų įkūrimo metinių diena.           

(Foto: iš rinktinės archyvo)           

2008 m. balandžio 1 d. KFOR-18 būrio karių išlydėtuvės. Tai devintasis Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių pagrindu suformuotas taikdarių būrys. Būrio palydėtuvių ceremonijoje dalyvauja Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lauko pajėgų vadas brigados generolas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Antanas Plieskis, KASP rinktinių vadai, karių artimieji.  Būrys buvo suformuotas iš KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių.

(Foto: K. Gruodžio)

2008 m. balandžio 25-26 d. mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" finalinis etapas, Rukla.


2008 m. gegužės 10 d.  buvo pradėtas sodinti Lietuvos kariuomenės 90-mečio ąžuolynas. Pabaisko  mūšio vietoje ties Pabaisko miesteliu (Ukmergės raj.). 1435 m. rugsėjo 1 d. įvykęs Pabaisko mūšis - didžiausias mūšis dabartinės Lietuvos teritorijoje. Amžininkų jis buvo prilygintas Žalgirio mūšio pergalei.  Tarp šimto per Spaudos atgavimo dieną  pasodintų ąžuoliukų  mūšio vietoje žaliuoja ir KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo karių pasodintas ąžuoliukas. Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo kariai nusprendė dar labiau prisidėti prie Lietuvos kariuomenės 90-mečio ąžuolyno kūrimo, mūšio vietoje pasodino raudonlapių būkų alėją. Taip Rinktinės kariai pagerbė istorinę Lietuvos pergalę ir Pabaisko mūšio metu žuvusių Kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio karių atminimą. (Foto iš rinktinės archyvo)

 

2008 m. gegužės 17 d. Rinktinės kariai, kariai savanoriai dalyvavo Vingio parke surengtoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje, kurios metu buvo pristatinėjama tarnyba ir jos ypatumai Krašto apsaugos savanorių pajėgose. (Foto iš rinktinės archyvo)

2008 m. rugsėjo 5-7 d. vyko KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pareigūnų bendros pratybos, kurių metu buvo Rinktinės kariai savanoriai mokėsi vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugą o taip pat buvo tobulinami Rinktinės padalinių vadų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų praktiniai įgūdžiai operatyviai reaguoti į ekstremalias situacijas pasienyje, tobulinami sąveikos veiksmai tarp atskirų padalinių, demonstruojami kinologų ir tarnybinių šunų praktiniai įgūdžiai. Bendrus mokymus aptarė ir mokymus stebėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Antanas Plieskis, VSAT Ignalinos rinktinės vadas plk. Vladimiras Ščajevas, Rinktinės vadas plk. ltn. Gediminas Macijauskas, vado pavaduotojas mjr. Stasys Žegunis. 

 

2008 m. rugsėjo 9-20 d. Rinktinės kariai dalyvavo ir logistinį aprūpinimą vykdė tarptautinėse pratybose „Baltijos dvasia 2008" (Telšiai). 

 

2008 m. spalio 17 d. vyko KFOR-18 būrio karių iškilminga sutiktuvių ceremonija. Rinktinės kariai sugrįžo jau iš nepriklausomos Kosovo Respublikos. Spalio viduryje KFOR -18 būrį Kosove pakeitė  suformuotas iš KASP Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės būrys KFOR-19. Rinktinės kariai sutiko artimieji iš Kupiškio, Vilniaus, Varėnos, Utenos, Šalčininkų, Anykščių, Ignalinos, Kėdainių, Visagino, Vievio.

Rinktinės kariai dalyvauja 2008 m. rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose.

 

2008 m. lapkričio 2 d. minima Vėlinių-mirusių atminimo diena. Rinktinės štabo, kuopų kariai ir kariai savanoriai šią dieną lanko neprižiūrimus prieškario karių, partizanų kapus Vilniaus ir Utenos apskrityse, sutvarko jų aplinką, padeda gėlių, uždega Vėlinių žvakeles.

 

2008 m.  spalio mėnesį karinis miestelis (Olandų g. 21 A, Vilnius) perduodamas Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ir transporto Vilniaus skyriui.

 

2008 m. lapkričio 23 d. Rinktinės du būriai dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos 90-ųjų metinių minėjime Katedros aikštėje Vilniuje.

 

2008 m. gruodžio 9 d. Rinktinės karių savanorių būrys dalyvauja Krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonijoje.

Rinktinės kariai Kalėdinėje akcijoje vienišiems žmonėms  ir ligoniams „Kalėdinė sriuba",yra pastovūs Kraujo centro akcijos „Tapk kraujo donoru" rėmėjai. Kraujo donorystės akcijoje dalyvavo per 100 karių savanorių.

 

2009 metai rinktinei 2008 metų kovinių užduočių vystymo ir viešųjų ryšių projektų tęsimo metai. „Pagrindinis Rinktinės tikslas - tėvynės gynyba, būtent jai pirmiausia ir ruošiamės. Turime ir kitų užduočių, aktyviai dalyvaujame tarptautinėse partnerių operacijose. Gerai, kad savanoriai nėra nustumti nuo pagrindinių užduočių, dalyvauja misijose. Rinktinė išsiskiria tuo, kad ją sudaro  ne tik standartinės pėstininkų kuopos, bet ir specializuotos. Pastarosios itin aktyviai įsitraukia į tarptautines operacijas. Gyvenimas  kariuomenę, taip pat ir mūsų Rinktinę verčia tobulėti ir judėti į priekį, kad būtume lygiaverčiai ir net geresni už partnerius, ypač tarptautinėse operacijose", - sakė  KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas plk. ltn. Gediminas Macijauskas.

 

2010 m. sausio 1 d. Gedimino kalne minima Vėliavos diena, ceremonijos metu pakeliama LR vėliava, uždegamas atminimo laužas.

 

2010 m. sausio 17 d. Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje minima Krašto apsaugos savanorių pajėgų 19-ųjų įkūrimo metinių minėjimas.

 

2010 m. vasario 16 d. minima Nepriklausomybės diena Šalčininkuose ir Ukmergėje, miestelių gyventojus supažindinama su tarnyba Krašto apsaugos savnorių pajėgose, demonstruojama turima ginkluotė, padedamos gėlės ant paminklo.

 

2010 m. kovo 1 d. KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės įkūrimo minėjimas. Rinktinės kariai, kariai savanoriai dalyvauja ekskursijoje po Valdovų rūmus, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyksta šventinis minėjimas kurio metu įteikiami apdovanojimai rinktinės kariams, kariams savanoriams, bei karių savanorių darbdaviams.

 

2010 m. kovo 11 d. Vilniaus ir Utenos apskričių miesteliuose ir miestuose rinktinės kuopų profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai dalyvaujama šventiniuose renginiuose skirtuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti.

    

 Anykščiai

 Utena

 Vilnius

 Trakai

 

2010 m. balandžio 26-30 d. Rinktinės profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai dalyvavo mokymuose "Šiltas balandis" Nemenčinėje (A. Ramanausko kovinio rengimo cenre). Tai pirmas kartas, kai kariai savanoriai su Rinktinės profesinės karo tarnybos kariais pasitelkus kompiuterizuotą taktikos treniruoklį vykdidami Rinktinės suplanuotas užduotis virtualiuoje aplinkoje, kurioje galima buvo patikrinti nustatytų procedūrų veiksmingumą, padalinių valdymo ypatybes, pranešimų ir radio ryšio procedurų seką, o taip pat vertinami padalinių vadų priimami taktiniai sprendimai.

   

 Foto: j. psk. A. Vareikio

  Foto: j. psk. A. Vareikio

  Foto: j. psk. A. Vareikio

 

Nuo 2010 m. balandžio 27 d. Karo policijos kuopa reorganizuojama į pėstininkų kuopą (pagrindas: KA ministro 2010 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-439).  

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu nr. V-964 "Dėl Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių atsakomybės ribų perskirstymo" buvo įsteigta Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė tuo būdų KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinė veikia Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos ir Šalčininkų rajonuose.  

KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinėje kariais savanoriais tarnauja įvairių profesijų vyrai ir moterys: valstybinių ir privačių įstaigų tarnautojai bei darbuotojai, verslininkai, studentai, aukštesniųjų mokyklų moksleiviai ir kt.

 

2011 m. kovo 1 d. ant Gedimino bokšto kalno, Vilniuje, vyko iškilminga rikiuotė, skirta Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės XX-ųjų įkūrimo metinių paminėjimui.

 

2011 m. kovo 24 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-330 "Dėl karo prievolės administravimo" nuo 2011 m. balandžio 1 d. Karo prievolės tarnyba priskiriama Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-jai rinktinei paskiriamas Vilniaus regiono karo prievolės ir komplektavimo skyrius.

 

2011 m. balandžio 28 d. Vilniuje, Pūstalaukio k. Rinktinė organizavo kariuomenės padalinių karių orientavimosi sporto varžybas.

 

2011 m. birželio 28 d. - liepos 1 d. Lietuvos kariuomenės krepšinio komanda Baltijos šalių karių IX sporto žaidynėse (Estija) krepšinio komandų (3x3) varžybose iškovojo 3 vietą.

 

2011 m. gruodžio 16 d.  buvo įsteigta Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, kurios pavaldumui perėjo Rinktinės sudėtyje buvę Utenos, Zarasų ir Anykščių rajonai, o Rinktinėje liko: Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos ir Šalčininkų rajonai.  

 

2012 m. birželio 30 d. - liepos 1 d. Alytuje vyko KASP XXII sporto žaidynės, kuriose bendrakomandinėse rungtyse Rinktinės kariai savanoriai iškovojo ketvirtąją vietą tarp Krašto apsaugos savanorių pajėgų padalinių.

 

2012 m. spalio 18 d. Vilniuje vyko išlydėtuvių į Afganistano Islamo respubliką PAG-16 karių pamainos ceremonija.

 

2013 m. kovo 1 d. vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 22-ųjų įkūrimo metinių minėjimas Ukmergėje.

 

2013 m. balandžio 6 d. Rinktinėje vyko tarptautinėje operacijoje Afganistane tarnaujančių karių artimųjų susitikimas. Susitikimo metu žurnalistas Aleksandras Matonis pristatė filmą "1410. Žinomas Nežinomas Žalgiris".

 

2013 m. gegužės 8 d. Rinktinės krepšininkai LK krepšinio čempionate Alytuje iškovojo pirmąją vietą.

 

2013 m. gegužės 30 d. Vilniaus Katedros aikštėje iškilmingai sutikti iš tarptautinės misijos Afganistane grįžę kariai - Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės šešioliktosios pamainos (PAG-16), NATO operacijos štabuose tarnavę kariai. Ceremonijos metu Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-434 "Dėl Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vėliavos ženklinimo" paženklinta Rinktinės kovinė vėliava su pasidabruotu ženklu ir plokštele.

 

2013 m. birželio 13 d. Kariuomenės vado įsakymu Nr. PK-809 "Dėl mjr. Ričardo Andrulio skyrimo" nuo 2013-06-07 KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo viršininku paskirtas mjr. Ričardas Andrulis.

 

2013 m. birželio 29-30 d. Panevėžyje vyko KASP XXIII sporto žaidynės, kuriose bendrakomandinėse rungtyse Rinktinės kariai savanoriai iškovojo ketvirtąją vietą tarp Krašto apsaugos savanorių pajėgų padalinių.

 

2013 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. P-700 "Dėl plk. ltn. Lino Kubiliaus perkėlimo" ir 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. P-333 "Dėl plk. ltn. Evaldo Stakaičio atšaukimo" nuo 2013-07-29 KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadu paskiriamas plk. ltn. Evaldas Stakaitis.

 

2013 m. rugpjūčio 8-9 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione Alytuje vyko kario savanorio Artūro Sakalausko futbolo turnyras. Jau nebe pirmą kartą šio turnyro nugalėtojais tapo Rinktinės futbolo komanda.

 

2013 m. rugpjūčio 28 d. Krašto apsaugos ministerijoje Rinktinės karių: eil. Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės ir eil. Justino Kinderio apdovanojimo ceremonija. Kariai savanoriai pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate Taivane iškovojo aukso medalius.

 

2013 m. lapkričio 23 d. Lietuvos kariuomenės dienos 95-ųjų atkūrimo metinių minėjimas Vilniuje, Katedros aikštėje, Rinktinės kariai dalyvavo iškilmingoje karių rikiuotėje ir parade Gedimino prospekte. 

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė 2014 metų kovo 1 d. švenčia 23-ąsias įkūrimo metines. Tradiciškai Rinktinės diena švenčiama mieste ar miestelyje, kur yra dislokuotas jos padalinys.

 

2014 m. kovo 4 d. Rinktinės įkūrimo dienos proga Trakuose surengtoje iškilmingoje rikiuotėje įvyko Rinktinės vyriausiųjų puskarininkių pasikeitimo ceremonija. Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Arūnas Birbalas paliekančiam pareigas vrš. Algiui Kraujaliui įteikė Lietuvos kariuomenės atminimo dovaną, o KASP vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Darius Masiulis karinį peilį su užrašu „Vienam iš mūsų".

 

2014 m. kovo 14 d. Kovo 12-14 d. Rukloje vyko Lietuvos kariuomenės salės futbolo finalinio turnyro varžybos. KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai finale 12:6 įveikė Sausumos pajėgų LDK Birutės ulonų bataliono karius.

 

2014 m. birželio 16 d. 11 karių savanorių, baigusių bazinį kursą birželio 14 d. Valdovų rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.

 

2014 m. birželio 30 d. KASP 24-osiose sporto žaidynėse Rinktinės komanda užėmė trečiąją vietą.

 

2014 m. spalio 9 d. 2014 m. spalio 9 d. Rinktinėje lankėsi Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas. Vizito metu Rinktinės vadas plk. ltn. Evaldas Stakaitis Lietuvos kariuomenės vadui pristatė Rinktinę, jos pajėgumus, problemas, supažindino su esama infrastruktūra, kariai savanoriai demonstravo Rinktinės ginkluotę.

 

2014 m. lapkričio 8-10 d. Rinktinės kariai Generolo Silvestro Žukausko poligone dalyvavo didžiausiose šių metų karinėse pratybose Lietuvoje "Geležinis kardas 2014".

 

2014-12-03 Molėtuose Rinktinės vadas plk. ltn. Evaldas Stakaitis ir  Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

 

2015 m. susio 15 d. Švenčionių rajono savivaldybėje Rinktinės vadas plk. ltn. Evaldas Stakaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Švenčionių rajono meru Vytautu Vigeliu.

 

2015 m. sausio 21 d. Ukmergėje Rinktinės vadas plk. ltn. Evaldas Stakaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ukmergės rajono meru Vydu Pakniu.

 

Rinktinės vadas atsisveikino su Rinktine. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. plk. ltn. Evaldas Stakaitis perkeltas tarnauti į Lietuvos kariuomenės Jungtinį štabą.


Rinktinėje naujas vadas. Nuo 2015 m. balandžio 13 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadu paskirtas majoras Renatas Spėčius.


2015 m. birželio 27-28 d. Pabradėje vykusiose Savanorių XXV-osiose sporto varžybose Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės komanda užėmė III-ąją vietą.

 

2015 m. rugpjūčio 24 d. Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės štabo Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriuje į tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione buvo išlydėti pirmieji atnaujintos pradinės privalomosios karo tarnybos šauktiniai.

2015 m. gruodžio 4 d. prie Širvintų esančiame Kabaldos kaimelyje KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai pristatė Giedraičių karinės operacijos istorinę analizę.


2016 Sausio 26 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės (toliau - KASP 8 R) štabo kariai susitiko su Švenčionių rajono savivaldybės atstovais.


2016 Vasario 6 d. Švenčionių miesto parke vyko Užgavėnių ir Žiemos šventė. Virvės traukimo komanda "Vilniaus vilkai", kuri sudaryta iš Rinktinės karių savanorių, profesinės karo tarnybos karių bei civilių asmenų, šventės metu virvės traukimo rungtyje užėmė 1-ąją vietą.


2016 Kovo 19 d. Molėtų rajone vyko KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės Geriausio pėstininkų skyriaus varžybos. Pirmoji vieta atiteko 803 pėstininkų kuopai.


Nekinetinių operacijų kuopoje - garbus svečias. 2016 m. Balandžio 23-ią dieną pratybų metu kuopą, dėvėdamas Šaulio uniformą, aplankė Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos ministras Juozas Olekas.

 

Tradicinėje švaros akcijoje „Darom" KASP Didžiosios kovos apygardos rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos kariai balandžio 23 d. dalyvavo su kartu besitreniruojančiais JAV kariais.


2016 Gegužės 25 d. Trakuose vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios Kovos apygardos (DKA) 8-osios rinktinės 804 pėstininkų kuopos naujų patalpų atidarymo ir Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Trakų poskyrio įkūrimo šventė.


Vokietijos karių kapų tvarkymas. 2016 m. Liepos 4-14 dienomis Ukmergėje lankėsi Vokietijos karių kapų priežiūros tautinė sąjunga, turėdama tikslą sutvarkyti žuvusių vokiečių karių kapus, esančius Vaižganto kapinėse. Liepos 13 dieną, susiburta simbolinei padėkos ir atsisveikinimo akimirkai. Renginį puošė Garbės Sargybos kuopos kariai, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 805 pėstininkų kuopos kariai savanoriai ir kiti svečiai.

 

2016 m. Rugsėjo 8 d. Rinktinėje lankėsi naujai paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys.

 

2016 m. Rugsėjo 11 d. Lietuvos kariuomenės maratono ir pusės maratono čempionatas. Eil. Lina Batulevičiutė užėmė 3 vietą pusės maratono rungtyje, 21 km distanciją įveikusi per vieną valandą dvidešimt šešias minutes ir vieną sekundę (01:26:01).
 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Geriausio Sausumos pajėgų pėstininkų skyriaus varžybose nugalėjo Rinktinės kariai.

 

2017 m. rugsėjo 14 d. Pasaulio kariškių žaidynėse šiuolaikinės penkiakovės rungtyje Rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos karė eil. Lina Batulevičiutė iškovojo 1-ą vietą.

 

2017 m. rugsėjo mėnesį vyko dviejų etapų Rinktinės skyrių vertinamosios lauko taktinės pratybos "Tvirtas Velnias 2017". Pratybos pirmą kartą buvo organizuojamos visoje Rinktinės atsakomybės teritorijoje - Vilniaus, Ignalinos, Ukmergės, Švenčionių, Šalčininkų, Molėtų, Širvintų, Trakų rajonuose bei Visagino ir Elektrėnų savivaldybėse.

 

2017 m. spalio 6-8 d. kaip sudedamoji projekto "Skyriaus mobilumo gerinimo mažomis motorizacijos priemonėmis vykdant teritorinę gynybą" dalis Jonušo Radvilos mokomajam pulkui priklausančiame Gaižiūnų poligone, Rukloje vyko vairuotojų su civiliniu transportu rengimo pratybos. Šio projekto siekis yra vystyti KASP, tame tarpe Rinktinės mažus padalinius, kurie būtų mobilūs, galintys veikti nenutrūkstamai, greitai, lanksčiai, nestandartiškai (kūrybiškai), netikėtai ir autonomiškai. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio pratybos vyksta pirmą kartą Rinktinės karinio rengimo istorijoje.

 

2017 m. lapkričio 22 d., Vilniuje, Valdovų rūmuose įvyko iškilminga "Lietuvos karžygio" apdovanojimų ceremonija, kurios metu buvo pagerbti ne tarnybos metu kilniais poelgiais pasižymėję Lietuvos kariai. Pagrindinis apdovanojimas - statulėlė "Lietuvos karžygys" - iš Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko rankų įteiktas šių metų pradžioje nuo užpuolikų žmogų apgynusiam ir peiliu sužeistam Rinktinės kariui j. eil. Lukui Nemeikai.

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadai

Mjr. Romualdas Katinas 1991 m. kovo 1 d. - 1994 m. birželio 7 d.

Vyr. ltn. Gintautas Zenkevičius 1994 m. birželio 7 d. - 1995 m. rugpjūčio 31 d.

Plk. ltn. Arūnas Dudavičius 1995 m. rugsėjo 1 d. - 2000 m. birželio 20 d.

Plk. ltn. Vytautas Čepukas 2000 m. birželio 20 d. - 2003 m. gegužės 13 d.

Mjr. Vaidotas Malinionis 2003 m. liepos 26 d. - 2004 m. liepos 19 d.

Plk. ltn. Leonas Stonkus 2004 m. liepos 19 d. - 2006 m. birželio 16 d.

Plk. ltn. Gediminas Macijauskas 2006 m. birželio 19 d. - 2010 m. rugsėjo 6 d.

Mjr. Linas Kubilius 2010 m. rugsėjo 6 d. - 2013 m. liepos 29 d.

Plk. ltn. Evaldas Stakaitis 2013 m. liepos 29 d. - 2015 m. balandžio 13 d.

Plk. ltn. Renatas Spėčius 2015 m. balandžio 13 d. - 2017 m. spalio 1 d.

Nuo 2018 m. sausio 15 d. - mjr. Denisas Starikovičius

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-05-23
Sprendimas: Fresh Media