Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Simbolika

 

 KASP NAUJAS TARNYBOS ZENKLAS

Krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybos ženklas

Tarnybos ženklas - smailėjančios į apačią formos skydo tamsiai raudoname lauke - du auksiniai sukryžiuoti kalavijai, virš jų -auksiniai Gediminaičių stulpai, po jais ir šonuose - trys stilizuoti ąžuolo lapai.
Du sukryžiuoti kalavijai simbolizuoja kovą, ažuolo lapai - tautos stiprybę, Gediminaičių stulpai - Lietuvos kariuomenę.
Tamsiai raudona spalva - Krašto apsaugos savanorių pajėgų spalva.

 

Parengta LKK Lietuvos kariuomenės heraldikos skyriuje
pagal dailininkų Romo Karpavičiaus ir Nerijaus Treinio projektus.

 

 Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kovinė vėliava

 

 

 

 

 

 

 

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės ženklas

(neoficialus)

 

 

 

 „MŪSŲ GALIA-MEILĖ TĖVYNEI!"

 

 

 

 

 Vyčio apygardos 5-osios

rinktinės šūkis
 

Rinktinės šūkio autorius - vyr. srž. Rasa Gruodienė: „Kodėl žmogus myli savo šalį? Sunku paaiškinti tai, ko negali apčiuopti. Meilė Tėvynei tikriausiai yra užkoduota genuose, kaip noras „apginti". Apginti tai, kas tau yra brangu - artimus žmones, draugus, savo žemę. Tai ir yra mūsų galios šaltinis, stiprybė ir pasiryžimas dirbti savo darbą."

 Vyčio apygardos 5-osios rinktinės

žygio daina (muzika)

 

 

Milžinų kapai


Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

 

Nuo Prūsų šalies
Kaip sparnai debesies, (2x2)
Padangėmis raitosi dūmai.
Tai gaisro ugnis
Šviečia dienas naktis, (2x2)
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

Tarp tyrų plačių


Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.
Ar verkia sūnaus,
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs?

 

 

Lietuvių pulkai,
Kaip apsako žvalgai, (2x2)
Ties Kaunu per Nemuną plaukia.
Po kaimus šauklys,
Jo putotas arklys, (2x2)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

 

Klaidu tarp miškų !
Vien tik ugnys gaisrų
Per Lietuvą kelią parodo.
Užtemęs dangus
Mėto tankius žaibus;
Beklaidžiot svečiams nusibodo.

 

Sutrinko miškai,
Lyg Perkūnas aukštai, (2x2)
Ir štai netikėtai lietuviai
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis, (2x2)
Apraitė kryžiuočius užgriuvę.

 

Žodžiai: Maironis

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-02-14
Sprendimas: Fresh Media