Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Pratybos ir misijos

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų karių

dalyvavimas tarptautinėse pratybose ir misijoje 

 

 

 

  • LK SOP bendradarbiauja su JAV, kasmet rengiamos bendros tarptautinės pratybos JCET (angl. Joint Combined Exchange Training), kurių metu Lietuvos ir JAV specialiųjų operacijų pajėgų kariai tobulina kovinius įgūdžius, atlieka plataus spektro specialiąsias operacijas sausumoje atšiaurios žiemos ar vasaros metu jūroje, atlikdami jūrines operacijas. 

 

Daugiausia dėmesio pratybų metu skiriama bendriems koviniams veiksmams tobulinti, kovos su sukilėliais  operacijoms, darbui su sprogstamosiomis medžiagomis, vykdomos sudėtingos spec. operacijos iš vandens. Jų metu Lietuvos ir kitų šalių specialiųjų operacijų pajėgų kariai Klaipėdos uosto akvatorijoje ir atviroje jūroje atlieka mokomuosius veiksmus laivo užgrobimo atveju. Dėka glaudaus ir sėkmingo bendradarbiavimo su AB „DFDS LISCO", LK SOP kariai turi galimybę vykdyti mokomąsias intervencijos operacijas atviroje jūroje plaukiančiame kelte. JAV specialiųjų operacijų pajėgų kariai į Lietuvą atvyksta su visa pratyboms reikalinga įranga. Pratybose dalyvauja ir JAV lėktuvas MC 130.

 

 

 

Specialiųjų operacijų pajėgų kariai vykdo įsilaipinimo operaciją į AB „DFDS LISCO" keleivinį keltą, plaukiantį Klaipėdos jūrų uosto link

Mokomieji spec. operacijų pajėgų karių veiksmai Klaipėdos uosto akvatorijoje esančiame laive

Spec. operacijos buvo vykdomos atviroje jūroje su kovinėmis abordažo valtimis

 

 

 

„Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos su amerikiečiais išskirtinai svarbios - tuo pripažįstamas mūsų specialiųjų operacijų karių, jau kelerius metus dalyvaujančių kovos prieš terorizmą Afganistane operacijoje, profesionalumas, solidumas ir patirtis. Tokios pratybos Lietuvoje - papildomas įrodymas diskutuojantiems dėl NATO vienybės ir mūsų sąjungininkų ryžto kartu su Lietuvos kariuomene ginti mūsų Tėvynę", - sako Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. A. Pocius.

 

  

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos ryšius su kolegomis iš JAV užmezgė maždaug prieš dešimtmetį, bendradarbiavimas vyko ir mokymuose, ir misijoje Afganistane. Amerikiečiai Lietuvoje bendrose specialiųjų operacijų pratybose dalyvauja kasmet. Pratybos JCET nėra mokymo misija, šių pratybų pagrindas - keitimasis patirtimi, įgyta tarptautinėse operacijose ir pratybose, bendrų veiksmų ir taktikos tobulinimas. Paprastai pratybos vyksta tris arba keturias savaites.

 

 

 
 
 JCET pratybos vyksta ir žiemos sąlygomis 2008 m.

 

 
  • LK SOP bendradarbiauja su tarptautine SOP bendruomene - dalyvauja bendrose tarptautinėse pratybose "Jackal Stone" ("Šakalo akmuo"),

kurios vyksta vis kitoje šalyje. 2010 metais šios pratybos buvo organizuotos ir vyko Lietuvoje ir Lenkijoje. Pratybos „Šakalo akmuo 10" vienu metu vyko Lietuvoje ir Lenkijoje. Pratybose dalyvavo daugiau nei 1,1 tūkst. specialiųjų operacijų pajėgų karių iš septynių šalių: Lietuvos, Lenkijos, JAV, Latvijos, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos. Pratybas koordinuoja Specialiųjų operacijų vadavietės Europoje (SOCEUR, angl. Special Operations Command Europe) vadovybė.

 

 

 

Pagrindinis "Jackal Stone" pratybų tikslas - šalims dalyvėms veikiant kartu suderinti veiksmus specialioms operacijoms vykdyti bei pasidalyti įgyta patirtimi pratybų ir misijų Afganistane metu. Specialiųjų operacijų vadavietės Europoje vadas generolas majoras Michaelis S. Repassas pabrėžė, kad pratybų metu yra siekiama tobulinti karių tarpusavio veiksmus, vykdant jiems pavestas specialiųjų operacijų pajėgų užduotis. Tarptautinis specialiųjų operacijų pajėgų bendradarbiavimas yra reikšmingas, norint pasiekti vieną svarbesnių NATO tikslų - kad prireikus šių pajėgų kariai gebėtų veikti kartu bet kurioje pasaulio vietoje.

 
 

 

„Labai džiugu, kad Lietuvos valstybės priklausymas NATO įgyja vis didesnes saugumo užtikrinimo garantijas. Šios pratybos - vienas iš pavyzdžių liudijančių, kad mūsų strateginės partnerės - Jungtinės Amerikos Valstijos - planuodamos ir rengdamos įvairias pratybas ir išlaipindamos karius šiame regione stiprina JAV karinį matomumą Baltijos šalyse. Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kariai turi ilgametę bendradarbiavimo su amerikiečių kariais patirtį ne tik pratybose, bet ir kovinėje aplinkoje, tačiau šios pratybos skirtos mūsų valstybės gynybinių įgūdžių įtvirtinimui", - sakė krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė.

 

 

Kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius pabrėžia, kad svarbiausia yra tai, kad pratybose dalyvaujantys kariai derina savo veiksmus jūroje, ore ir sausumoje. „Pratybose dalyvauja visų rūšių specialiųjų operacijų pajėgų kariai su technika. Šios pratybos naudingos tuo, kad kuriama vieninga valdymo specialiųjų pajėgų karinių vienetų sistema. Daugiausia pratybose veikia Lietuvos, JAV ir Lenkijos kariai, o kitos šalys prisideda mažesniais pajėgumais. Todėl tokiomis pratybomis yra treniruojamas ir regioninis karių pasirengimas", - sakė Lietuvos kariuomenės vadas. Jis taip pat pabrėžė, kad šių pratybų scenarijus remiasi ir įgyta patirtimi Afganistane, todėl šie mokymai yra naudingi visoms juose dalyvaujančioms šalims.

 
 

„Labai džiaugiuosi, kad šiemet pratybos „Šakalo akmuo" surengtos Lietuvoje. Tai svarbiausi šiais metais specialiųjų operacijų pajėgų mokymai Europoje. Šios pratybos yra labai svarbios ir dėl to, kad Lietuva yra šių pratybų šeimininkė. Lietuvos specialių operacijų pajėgos yra įrodžiusios, kad yra stiprus ir profesionalus sąjungininkas Afganistane ir mes labai džiaugiamės, kad Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai dalyvauja šioje svarbioje NATO misijoje. Mums didelė garbė, kad galime mokytis ir kovoti drauge su tokiais pajėgiais kariais" , - sakė JAV ambasadorė Anne E. Derse.

 

 
                            
                                
                            
         

 

2009 metais LK SOP kariai dalyvavo "Jackal Stone" pratybose Kroatijoje, o 2008 metais Rumunijoje. Šias pratybas organizuoja Specialiųjų operacijų vadavietės Europoje (SOCEUR, angl. - Special Operations Command Europe) vadovybė. „Jackal Stone" rengiamos kasmet vis kitoje NATO šalyje, jų pradžia galima laikyti 2006 metais Lietuvoje vykusias specialiųjų operacijų pajėgų pratybas „Shamrock Key 06". Kasmet pratybose dalyvaujančių šalių ir karių skaičius auga.


 

  • Bendradarbiavimas su Skandinavijos šalimis - LK SOP kariai dalyvauja tarptautinėse pratybose "Cold Respond" Norvegijoje.

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų kariai dalyvavo didžiausiose 2007 metais tarptautinėse pratybose „Cold Response 2007" („Šaltas atsakas 2007") Norvegijoje. Vienas iš pagrindinių pratybų „Cold Response 2007" tikslų - sąveika tarp NATO ir Jungtinių Tautų bei kitų šalių sausumos, oro bei jūros konvencinių ir specialiųjų pajėgų. „Cold Response 2007" vyko šiaurinėje Norvegijos dalyje.

 

Pratybų metu Specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono „Aitvaras" kariai kartu su kitų NATO šalių spec. pajėgų kariais vykdė specialiąsias sausumos ir vandens operacijas atšiaurioje gamtoje, išbandė savo jėgas, įrangą ir ginkluotę ekstremalaus klimato sąlygomis. SOP žaliukai, koviniai narai ir jėgeriai dalyvavo jungtinėse specialiųjų pajėgų operacijose ne tik pakrantės ruožuose, bet ir atviroje jūroje. Kartu su kitų šalių specialiųjų pajėgų kariais, SOP kariai mokėsi suderinti planavimo, kovinių eskadronų ir greitaeigių abordažo valčių, atakos lėktuvų ir desantavimo, paramos, paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių veiksmus.

Lietuvos specialiųjų pajėgų kariai pratyboms ruošėsi beveik metus. Į Norvegiją kariams teko nugabenti didžiulį kiekį įvairios įrangos, ekipuotės, greitaeiges kovines abordažo valtis, kitą techniką.Šios pratybos SOP kariams - puiki galimybė tobulinti įgūdžius.

    

 

 

Vienose didžiausių 2007 metais vykusių pratybose „Cold Response 2007" dalyvavo virš 8000 karių iš 15 NATO šalių narių ir kitų šalių: Norvegijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Olandijos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kt. 

 

 

2007 metais "Cold Respond" pratybos Norvegijoje LK SOP kariams - tikras iššūkis ir išbandymas šalčiu.

 

 

 

  • LK SOP eskadronas "Aitvaras" budi NATO greitojo reagavimo pajėgų (angl. NRF- NATO Response Force) sudėtyje.

 

 

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų kariai 2007 balandžio 23 - gegužės 4 d. dalyvavo tarptautinėse atsako į krizes pratybose "NOBLE SWORD-07" Ispanijoje. Šios pratybos buvo skirtos pasiruošti budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose (angl. NATO Response Force, NRF) 2008 ir 2009 metais.

 

Pratybose NOBLE SWORD-07 dalyvavo du NRF komponentai - sausumos ir specialiųjų operacijų. Sausumos pajėgų pratybų dalis, pavadinta NOBLE LIGHT- 07, tuo pat metu vyko Italijoje.

 

Pratybų Ispanijoje metu Lietuvos SOP eskadronas „Aitvaras" vykdė keletą pagrindinių NRF specialiųjų operacijų užduočių - specialiąją žvalgybą ir stebėjimą, nedidelio masto trumpalaikius puolamuosius veiksmus, teroristų sulaikymo ir neutralizavimo operacijas, ir kt.

 

Šių pratybų metu SOP kariams specialiąsias operacijas iš oro vykdyti padėjo Lietuvos karinių oro pajėgų Specialiosios sraigtasparnių grandies sraigtasparnis su įgula. Operacijoms iš sausumos vykdyti SOP į pratybų vietą nusigabeno pagal specialų SOP užsakymą modifikuotus džipus „Land Rover Defender".

 

Pirmą kartą NRF pratybose specialiųjų operacijų štabo darbe dalyvavo trys Lietuvos SOP karininkai. Pratybų metu karininkai planavo specialiąsias operacijas ir jų įvykdymą aukštesniojo štabo komponento lygmenyje. Šios pratybos - puiki galimybė Lietuvos ir kitų šalių specialiųjų pajėgų kariams suderinti tarpusavyje veiksmus atliekant užduotis, tobulinti įgūdžius ir tinkamai pasiruošti 2008 metų budėti NRF ir, jei prireiktų, pasiruošti dalyvauti bendrose operacijose.

 

 

 
 

Du SOP eskadronai, „Aitvaras-05", „Aitvaras-06" 2005-2006 metais po pusmetį budėjo NRF. Dar du eskadronai "Aitvaras-07" ir "Aitvaras-08" budėjo NRF sudėtyje 2007 ir 2008 metais.

 

Priėmus sprendimą panaudoti NRF pajėgas krizės regione, budintis specialiųjų operacijų komponentas į operacijos vietą būtų pasiruošęs išvykti per 5 dienas.

 

 

 

 

 

  • LK SOP kariai aktyviai ruošiasi ir dalyvauja Kovinės aviacijos paramos pratybose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse (Latvijoje, Čekijoje, JAV).

 

2009 m. kovo 23 - balandžio 3 d. Lietuvoje pirmą kartą vyko Kovinės aviacijos paramos (angl. - Close Air support, CAS) pratybos, kuriose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono ir Specialiųjų operacijų pajėgų kariai. Imituotą kovinės aviacijos paramą (angl. - dry CAS) teikė Lietuvos karinių oro pajėgų lengvosios atakos lėktuvų grandies pilotai su L-39 bei Lietuvoje Baltijos šalių oro policijos misiją atliekantys Danijos Karališkųjų oro pajėgų pilotai su naikintuvais F-16.

Lietuvos kariuomenė Taktinės oro atakos pajėgumus pradėjo vystyti prieš trejus metus, 2006-aisias. Jau tuomet daug pagelbėjo Danijos kariuomenės kariai. 2007

m. Danijos Karališkųjų oro pajėgų kovinės paramos mokykloje Oro atakos vadovo kursą pabaigė pirmas Lietuvos atstovas. Danai ne tik sertifikavo ir kvalifikavo pirmąjį oro atakos vadovą lietuvį, bet ir sutiko parengti pirmąją TOAVG grupę, kuri dalyvavo Tarptautinių paramos saugumui pajėgų operacijoje Danijos kovinės grupės sudėtyje Helmando provincijoje 2008 metais.

 

Kovinės aviacijos parama - aviacijos veiksmai, nukreipti prieš priešo taikinius, esančius arti draugiškų pajėgų, kurie gali būti pavojingi draugiškų pajėgų saugumui, todėl reikalauja detalaus integravimo ir kiekvienos atakos valdymo. Koordinavimui atlikti ir oro atakai valdyti būtinas sertifikuotas ir kvalifikuotas oro atakos valdymo specialistas (oro atakos vadovas - OAV). NATO šalyse šis specialistas vadinamas Forward Air Controller‘ (FAC), JAV - Joint Terminal Attack controller (JTAC). Sausumos pajėgose paprastai organizuojama atskira karių grupė, atliekanti oro atakos valdymo, koordinavimo, sinchronizavimo funkcijas, ir tokia grupė vadinama Taktine oro atakos grupe (TOAVG, angl. - Tactical Air Control party (TACP)). Specialiųjų operacijų pajėgose OAV dirba pavieniui.  

 

Pratybų metu dieną buvo vykdomos valdymo procedūros, kurių metu oro atakos vadovas lėktuvų pilotams, skrendantiems 1,5-3 kilometrų aukštyje, nurodo taikinį (tikslias taikinio koordinates), o pilotas simuliuoja (imituoja) taikinio ataką. Įprastomis kovinėmis sąlygomis lėktuvo prietaisai gali radaro ekrane pilotui iš karto parodyti taikinio vaizdą, tačiau šių pratybų metu taikinius pilotai turėjo surasti „plika" akimi. Vykdant „užvedimą" ant taikinio „plika" akimi, OAV, pastoviai bendraudamas su pilotu, turi per maksimaliai trumpą laiką „užvesti" jo akis ant reikalingo taikinio, naudojant pilotui matomus geografinius ir gamtinius objektus (pvz.: ežeras, kelias ir pan.); naudojant papildomus vietovės ar paties imituojamo taikinio ypatumus įsitikinti, kad pilotas tikrai mato tą patį taikinį, ir pilotui, atliekant galutinę fazę - imituotą ataką, - užtikrinti, kad pilotas ataką vykdytų pagal OAV nurodymus ir saugiai.

 

Tokio pobūdžio pratybos yra nepaprastai svarbios OAV kvalifikacijos palaikymui, o tai, kad nenaudojama kovinė ginkluotė, leidžia pratybas vykdyti didesnėje teritorijoje ir imituoti praktiškai bet kokią galimą situaciją: savų pajėgų judėjimą, integruotą artilerijos šaudymą, priešo priešlėktuvinės gynybos veiksmus ir pan.

Visų pratybų metu OAV taip pat turėjo užtikrinti piloto ir lėktuvų saugumą, vizualiai stebėdamas oro erdvę. Kadangi pilotas negali visos situacijos matyti radare, OAV, parinkdamas atakos profilį, užtikrina, kad lėktuvo kelyje nebūtų kliuvinių (paukščių, kitų oro erdvę naudojančių pilotuojamų ir nepilotuojamų aparatų (pvz.: parasparnių, aviacinių modelių, kt.).

 

Nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. pirmoji Taktinė oro atakos grupė darbą pradėjo Artilerijos batalione. TOAVG struktūra sudaryta remiantis Danijos TOAVG pavyzdžiu: TOAVG vadas, oro atakos vadovas, ryšininkas, lazerio operatorius ir vairuotojas. Planuojama ateityje parengti keturias Taktinės oro atakos grupes, kurios galėtų remti artima oro parama Sausumos pajėgų batalionus ir karių kontingentus, dislokuotus už šalies ribų.

 

Bendradarbiaujant su danais, planuojama parengti ir antroji oro atakos vadovo bei taktinės oro atakos grupė. Be šios pradinės paramos, danai aktyviai prisideda ir prie OAV kvalifikacijos palaikymo bei kėlimo. Visi Danų pilotai yra parengti vykdyti Artimos oro paramos užduotis, tačiau lietuvių pilotai tai pirmą kartą praktiškai išbandė šių pratybų metu ir paliko labai gerą įspūdį visiems dalyvavusiems pratybose.

 

Kpt. Aurelijaus Braciškos (SP), SOP OAV ir SOP viešųjų ryšių karininko inf.

 

 

 

  • LK SOP eskadrono "Aitvaras" kariai nuo 2002 metų dalyvauja misijoje Afganistano Respublikoje.

 

LK SOP kariai 2002-2004 metais yra dalyvavę ir patirties įgiję JAV vadovaujamoje kontrteroristinėje operacijoje „Tvirta taika" (angl. „Enduring Freedom") Afganistane. O Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgas siųsti į misiją pietų Afganistane krašto apsaugos sistemos vadovybė nusprendė 2007 metų vasario mėnesį. LK SOP nuo 2007 metų rugpjūčio 1 d.  metų pradėjo vykdyti NATO vadovaujamą Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF - angl. International Security Assistance Force) misiją Afganistano pietuose. Nuo 2011 metų lapkričio vidurio NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų misijoje Afganistano pietuose kartu su Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono kariais dalyvauja Latvijos specialiųjų operacijų pajėgų kariai. Tai pirmas kartas, kuomet Lietuvos kariuomenės Specialiųjų pajėgų operacijų eskadronas „Aitvaras" suformuojamas su kitos šalies kariais.

 

 

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė vertina ir didžiuojasi SOP karių koviniu pasirengimu ir tvirtu pasiryžimu gerai įvykdyti visas jiems patikėtas užduotis gana pavojingame Afganistano pietų regione.

 

2009 metų vasario mėnesį Specialiųjų operacijų vadavietės Europoje vadas generolas majoras Frankas J. Kisneris (Frank J. Kisner) krašto apsaugos ministrei atsiuntė laišką, kuriame dėkojama, kad Specialiųjų operacijų pajėgų kariai tęsia misiją pietų Afganistane. Šiame laiške SOP kariai aukštai vertinami už jų profesionalumą bei drąsą vykdomų operacijų metu, pabrėžiamas glaudus Lietuvos ir JAV specialiųjų operacijų pajėgų bendradarbiavimas, kuris tęsiasi nuo 2002 metų.

 

 

 „Lietuvos Specialiųjų operacijų pajėgų kariai išsiskiria iš kitų šalių karių, dalyvaujančių NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo paramos pajėgų misijoje Afganistano pietuose, savo profesionalumu, puikiu pasiruošimu ir drąsa, tinkamai vykdo jiems pavestas sunkias ir sudėtingas užduotis," - laiške ministrei rašo gen. maj. F. J. Kisneris.

 

 

 

 

 

 

Specialiųjų operacijų pajėgų kariai kartu su kitų NATO šalių kariais misijos metu vykdo specialiąją žvalgybą, teroristų identifikavimo, sulaikymo ir neutralizavimo, kitas aukšto intensyvumo kovines užduotis.

 

 

 

 

LK SOP informacija ir nuotraukos

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-06-03
Sprendimas: Fresh Media